OSiR.2710.2.2016 Zakup i montaż pneumatycznej bandy na stadion im. Floriana Kapały w Rawiczu

Data publikacji – 13.12.2016 r.

Termin składania ofert – 20.12.2016 r.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu

  2. SIWZ

  3. Wzór oferty wraz z załącznikami nr 1 -2

  4. Grupa kapitałowa – załącznik nr 3

  5. Projekt umowy wraz z załącznikiem (karta gwarancyjna)